• Ventilatsioonitorustike ehitus
  • Ventilatsiooniagregaatide paigaldus
  • Torustike ja seadmete isoleerimine
  • Võimalike lahenduste väljapakkumine
  • fresh ehk värskeõhuklappide paigaldus sh avade freesimine